TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Uvjeti sponzorstva

Povratak na financiranje i zahvale

Sponzor Utočišta kunića i divljih zečeva - Udruge Mrkvica može biti pravna osoba: tvrtka, obrt ili udruga.

Molimo da nas prije sponzoriranja kontaktirate putem e-maila.

Koja je razlika između donacije i sponzorstva?

Budući neki ne znaju za razliku između ova dva pojma, pokušati ćemo objasniti.

DONACIJA

Donacija ili darivanje je definirano u članku 479. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005) te karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade i protuusluge. Darovati je moguće i pravne i fizičke osobe. Darovanja pravnih osoba porezno su priznati rashod ako su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima i to do najviše 2% od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Važno je još naglasiti da se na darovanje koje se vrši u novcu ne obračunava PDV, ali ako se vrši u stvarima ili uslugama darovatelj je obvezan na vrijednost dara obračunati PDV te izdati račun i u njemu iskazati iznos PDV-a.

Jedan od načina doniranja je putem članarine koju uplaćuju članovi Udruge Mrkvica.


SPONZORSTVO

Za razliku od darovanja ili donacije, sponzorstvo je davanje u novcu, stvarima ili uslugama pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu promidžbenu, odnosno reklamnu, protuuslugu. Dakle, troškovi sponzorstva evidentiraju se kod sponzora kao trošak promidžbe i u potpunosti su porezno priznati bez obzira na iznos, a primatelj novčanih sredstava dužan je sponzoru izdati račun za reklamiranje. Kod sponzorstva obavezno je potrebno sastaviti ugovor o sponzorstvu kako bi se utvrdile obveze i prava ugovornih strana.

Ukoliko želite da vaša tvrka/obrt/udruga sponzorira Udrugu Mrkvica (Utočište kunića i divljih zečeva TarraLand), potrebno je znati da tada upravo pravna osoba mora sa Udrugom sklopiti ugovor te da se donacije fizičkih osoba koje na bilo koji način sudjeluju u radu te pravne osobe, ne smatraju sponzoriranjem od strane pravne osobe, već isključivo donacijom određene fizičke osobe sa čijeg računa je uplaćen iznos. Nije moguće tražiti reklamu za pravnu osobu ili uslugu, ukoliko je jedna od fizičkih osoba koja za/u toj pravnoj osobi radi (sudjeluje), donirala određeni iznos.

Tvrtke i obrti

Sponzori: Obavezno je da ove pravne osobe niti na koji način ne potiču bilo kakvo mučenje životinja: žele li postati našim sponzorima, pravne osobe ne smiju podržavati bilo kakvo odnošenje prema životinjama kojemu se Udruga Mrkvica protivi. Također, tvrtka/obrt ne može se baviti uzgojem kunića i zečeva. Ukoliko ispunjavate ove jednostavne uvjete za sponzora molimo vas da nas kontaktirate i biti će sklopljen ugovor prema kojem ćete za iznos uplaćen na naš žiro račun dobiti protuuslugu - reklamu na našim stranicama, ili potvrdu za korištenje naših multimedijalnih sadržaja (fotografija i video zapisa) na koje polažemo pravo.

Donirati nas također mogu pravne osobe - tvrtke ili obrti. Uvijeti doniranja su isti kao uvjeti za sponzoriranje. Članstvo u Udruzi Mrkvica je također jedan od načina doniranja. Moguće je donirati u naravi pod istom uvjetima. Za doniranje tj darovanje nije omogućena protuusluga.

Udruge

Udruge za zaštitu životinja

Budući smatramo da je udrugama za zaštitu životinja poput naše potreban novac za spašavanje životinja (zbog čega su i osnovane):

Sponzor ne može biti udruga X koja spašava životinje budući je taj novac u udruzi X skupljen od članarina njihovih članova, te donacija njihovih donatora i sponzora, koji na taj način potpomažu udrugu X i njihove štićenike - životinje pod njihovom skrbi, a ne Udrugu Mrkvica, pa prema tome nije moguće takvo prenošenja novaca iz neke druge udruge u našu Udrugu radi dobivanja protuusluge. No udruga X može postati članom naše Udruge Mrkvice, ili svoje članove uputiti da postanu našim članom, žele li nam pomoći.

Donacija iz udruge X je moguća, no ona se mora javiti u obliku članarine što znači da ta udruga X priznaje i podržava naš rad te želi biti našim članom, a članarina za pravne osobe je simbolična i iznosi 120 kn. Preporučamo ovaj način priznavanja i podrške Utočištu kunića i divljih zečeva. Također moguće je donirati u naravi pod istom uvjetima. Za doniranje tj darovanje nije omogućena protuusluga.

Ostale udruge

Udruge koje se ne bave zaštitom životinja mogu i sponzorirati i donirati rad Utočišta kunića i divljih zečeva kao tvrtke i obrti.

 


Zabranjena je bilo kakva zloupotreba sponzorstva.