TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Uvjeti korištenja

Uvod

Poštovani korisnici (posjetitelji),
Dobrodošli ste na stranice koje određuju način korištenja TarraLand.com web stranice. Molimo da ih pročitate prije njene uporabe.

Materijali sadržani na web stranicama (u daljnjem tekstu "Sadržaj") su sve informacije dostupne bilo u tekstualnom, brojčanom, tabelarnom, slikovnom ili drugom multimedijskom obliku. Registrirani žigovi, znakovi, logotipovi te ostala prava, zaštićena su propisima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu.

Navođenje izvora zahtjevamo iz razloga što su mnogi podaci podložni promjenama u skladu sa novim saznanjima iz područja medicine i veterine te iz vlastitog iskustva, kao i iz razloga što su mnogi tekstovi povezani sa ostalim tekstovima na ovim stranicama, te kao takvi funkcioniraju samo ako je naveden točan link sa kojeg je tekst preuzet, a na kojem se nalaze smjernice o detaljima vezanima za taj članak.

Mnogi tekstovi se ne smiju razlomiti na manje djelove jer time gube smisao, budući novi URL sadrži dodatne i važne informacije vezane uz citirani tekst. Molimo da navedete točan link s kojeg je tekst preuzet.

PRILIKOM PODUZIMANJA AKCIJA TEMELJENIH NA SADRŽAJU WEB STRANICA, TARRALAND PREPORUČUJE PRETHODNI KONTAKT .

POSJETITELJ (KORISNIK) OSOBNO ODGOVARA ZA POSTUPKE KOJE PODUZIMA TEMELJEM SADRŽAJA OVIH WEB STRANICA TE NEĆE U SLUČAJU BILO KAKVIH FINANCIJSKIH ILI MATERIJALNIH OSOBNIH GUBITAKA TERETITI TARRALAND.

Opći uvjeti korištenja - skraćeno

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.tarraland.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Utočišta kunića i divljih zečeva TarraLand, ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu TarraLand-u ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja TarraLand-a i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Utočište TarraLand se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Zaštita privatnosti
TarraLand se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. TarraLand može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i ostalo, samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi TarraLand-u. TarraLand će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na zadovoljstvo korisnika. TarraLand se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika ili kako je opisano u daljnjem tekstu.

TarraLand zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

 

Uvjeti korištenja- produženo


Sljedeći Uvjeti korištenja reguliraju odnos između vas (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Posjetitelj) i Utočišta (u daljnjem tekstu: TarraLand). Koristeći ove www stranice, Korisnik pristaje i slaže se postupati sukladno odredbama sadržanim u ovim Uvjetima korištenja. Ukoliko vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo vas da ne koristite ove web stranice.

TarraLand daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu da razgleda, odštampa ili kopira sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu nekomercijalnu uporabu.

Podatke koji su u njima sadržani nije dopušteno u cijelosti ili djelomično na bilo koji način umnožavati, distribuirati, reproducirati, licencirati i davati u podlicencu, mijenjati, pohranjivati za kasniju uporabu i sl, bez izričitog pisanog dopuštenja TarraLanda.

Korisnik prihvaća i shvaća da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, logotipi i svi ostali materijali sadržani u ovim web stranicama su zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem ovih web stranica, Korisnik ujedno izjavljuje TarraLandu da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja i postati stranom ovog ugovora sa TarraLandom, te da je sposoban shvatiti, i da shvaća, rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i njihovog sadržaja i da razumije i prihvaća uvjete i rizike vezane uz njihovo korištenje. Ukoliko je Korisnik nezadovoljan ovim web stranicama, jedini lijek koji mu stoji na raspolaganju je da ih prestane koristiti.

TarraLand čini podatke sadržane u ovim web stranicama dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe.

Podaci sadržani u ovim web stranicama ne predstavljaju investicijski savjet niti treba biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi.

Podaci ovdje sadržani, uključivši tu i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali TarraLand ne tvrdi niti daje ikakva jamstva da su potpuni ili točni, te ih treba na taj način shvaćati.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, i TarraLand ne jamči bilo kojem Korisniku ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost, potpunost, ili podesnost za neku određenu svrhu. Predmetni su podaci takove prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli. Zato trebate verificirati svaki podatak prikupljen putem ovih web stranica prije no što temeljem njega djelujete.

TarraLand neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovim web stranicama, ili neautorizirang pristupa ovim stranicama ili na neki drugi način vezan uz ove stranice.

Ukoliko niste sa TarraLand.com drugačije ugovorili u pisanom obliku, dopušteno vam je postaviti hyperlink na stranicu www.TarraLand.com, pod slijedećim uvjetima: (a) link mora voditi na URL adresu http://www.TarraLand.com; (b) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju biti takovi da narušavaju ili umanjuju ugled vezan za TarraLand i njene logotipe i znakove; (c) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smiju biti takovi da stvaraju netočan dojam da je TarraLand sa nekim na neki način povezana ili ga sponzorira; (d) kada se link aktivira, web stranica TarraLanda mora se ukazati na cijelom ekranu, a ne u okviru ("frame") stranice na kojoj se nalazi link, i (e) TarraLand zadržava pravo da po svojoj volji uskrati pristup svojim web stranicama putem linka.

TarraLand može svojim web stranicama prihvatiti oglašavanje od svojih članova, uvrštenih društava i drugih organizacija. Postojanje takovih oglasa ni u kojem slučaju ne znači da TarraLand na bilo koji način preporučuje oglašivače.

Web site TarraLanda sadrži, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korištenje takovih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. TarraLand neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na web stranicama TarraLanda ne podrazumijeva da TarraLand prihvaća bilo kakovu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih web stranica.

TarraLand je poduzeo mjere sigurnosti kojima podatke kojima raspolaže štiti od gubitka, zloporabe ili neovlaštenog stjecanja od strane trećih osoba. Međutim, nije moguće postići potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu. Zbog toga, TarraLand ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakovu štetu koju možete pretrpjeti posljedično zloporabi, izmjeni ili neovlaštenom stjecanju podataka koji se prenose putem Interneta.

TarraLand pridržava pravo svakodobne izmjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodnog upozoravanja Korisnika. Takove izmjene obvezuju Korisnika te vam preporučujemo da ovu stranicu često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njenom sadržaju.

U slučaju povrede odredaba Uvjeta korištenja, TarraLand zadržava pravo koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup na ove web stranice sa određene Internet adrese.

Ova Politika zaštite privatnih podataka pojašnjava politiku TarraLanda vezanu uz prikupljanje, korištenje i objavljivanje informacija koje TarraLand prikuplja o korisnicima web stranica TarraLand.com, kao što su vaše ime, adresa, brojevi telefona i telefaxa, e-mail adresa i sl. Ove se informacije mogu prikupljati kada se Korisnik pretplati na korištenje određenih usluga koje nudi ovaj web site, kada se registrirate za sudjelovanje u seminarima ili drugim programima koje TarraLand nudi, kada nam šaljete e-mail poruke ili na drugi način, a vezano uz korištenje ovih web stranica. TarraLand će ograničiti informacije koje prikuplja sukladno potrebama koje su uvjetovane svrhom u koju se informacije prikupljaju. Ukoliko TarraLand namjerava koristiti informacije u bilo koju drugu svrhu, prije toga će zatražiti vaš pristanak.

TarraLand može proslijediti vaše podatke drugim osobama, ali samo: (a) ukoliko ima vaš pristanak; (b) ukoliko informacije dostavlja osobama koje za TarraLand obavljaju usluge i pomažu TarraLandu pri pružanju usluga Korisnicima, ali samo ukoliko su te osobe prihvatile Politiku zaštite privatnih podataka TarraLanda, ili (c) ukoliko to moramo učiniti sukladno odredbama zakona ili drugih propisa ili sudskom nalogu.

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova.

WWW adresa Utočišta TarraLand je: www.tarraland.com. Svaka slična adresa koja se može pojaviti na Internetu nema izravne ili neizravne veze sa Utočištem TarraLand.