TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Sijeno u prehrani kunića

Edukacija Utočište kunića Sijeno u prehrani kunića

................Potrebe kunića:

kunići i sijeno

Peleti,svježa hrana,sijeno,poslastice

 

sijeno u prehrani kunića

 

kunić jede sijeno

 

kunići vole sijeno

 

kunići i sijeno

Sijeno

U ovom članku možete pročitati o sijenu, najvažnijoj namirnici u prehrani kunića, ali i nekih drugih kućnih ljubimaca.

Zašto je sijeno u prehrani važno?

Osim što zadovoljava potrebu kunića za žvakanjem ima i zdravstvenu svrhu:

 • održava se normalna razina pH u probavnom sustavu
 • prevencija začepa
 • prevencija proljeva
 • prevencija GI staze (potpunog prestanka rada probavnog sustava)
 • prevencija pretilosti
 • trošenje zubića.

Što je sijeno?

Sijeno je vrlo jednostavno – sušena trava. Podjele mogu biti razne, no najosnovnija je podjela na

 1. različite trave
 2. leguminoze (alfalfa-lucerna, djeteline,...)

Vlakna su omotač biljne stanice, zaduženi za čvrstoću i oblik. Sastoje se od ugljikohidrata, dok je najpoznatiji celuloza (sastavni dio svih biljaka, nalazi se u mekšim djelovima, omogućava savitljivost biljke).

Funkcija vlakana
Vlakna se sporije i teže razgrađuju od škroba, time je žvakanje duže a proizvodnja sline povećana. Kunić će trošiti zubiće na žilavijim travkama, koje se ne lome lako. Ako se vaše sijeno jednostavno lomi, nije namjenjeno za trošenje zubića.

Kada kositi travu?

Što je trava mlađa (ako je košena do faze klasanja - prije ili na početku cvatnje), sijeno će imati više bjelančevina , vitamina i drugih hranjivih tvari. Kunići to dobivaju iz drugih namirnica poput povrća i svježe trave. No ono što im zbilja treba su vlakna čija se koncentracija u travi povećava ako kasnije kosimo, tj ako je biljka starija.

Sušenjem trave, postotak vode u njima se smanjuje. Taj proces naziva se "disanje biljaka". Voda se sa 80% smanji na prosječnih 15% te se taj postotak vode u sijenu naziva skladišna vlaga. Tada se sijeno ne kvari. Ukoliko je taj postotak veći od 20, velika je vjerojatnost da se sijeno pokvari, pogotovo ako nije dobro skladišteno.
Kako skladištiti sijeno: u suhoj i prozračnoj prostoriji uz protok zraka koji će sijeno dosušiti ako je potrebno.

Sastav trava

70-80% vode
suha tvar 20-30%
do 3% sirovih bjelančevina
do 1% sirove masti
do 10% NET-a (topivi ugljikohidrati ili nedušićne ekstraktivne tvari)
do 10% sirovih vlakana
2-3% pepela

Postotak vlakana u sijenu nakon sušenja trave je oko 30%!

Najkvalitetnije trave

klupčasta oštrica (Dactylis glomerata L.)
talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam - Mnogocvjetni Ijulj, višecvjetni Ijulj)
engleski ljulj (Lolium perenne L.)
vlasulje ( livadna- Festuca pratensis Huds,  trstolika - Festuca arundinacea Scherb, nacrvena - Festuca rubra L.)
lisičji repak
vlasnjača (Poa pratensis)
mačji repak (Phleum pratense L.)
Francuski Ijulj, Rana pahovka (Arrhenatherum elatius L)

Leguminoze

Sijeno leguminoza je bogato kalcijem i kalorijama i ukoliko kunić dobiva gotovu hranu, nemojte mu davati veće količine. Ako gotovu hranu ne dobiva, iz sijena leguminoza će crpiti potrebnu energiju. Preporuća se davanje tog sijena budućim majkama, kunićicama koje doje, mladim kunićima do par mjeseci i starijim kunićima. Njima je potrebna veća količina kalcija i ako ga ne dobiju, tijelo će ga nadoknaditi iz kosti i zuba. Kod ostalih kunića može biti uzrok stvaranja kamenaca mokračnog sustava.

 • Lucerna (alfafa):

Ako je košena prije početka cvatnje, ima oko 20% suhe tvari te više od 4,1% bjelančevina. Međutim, u sijenu koje se dobije iz ove zelene mase ima 85% suhe tvari i 15% bjelančevina.

 • Djeteline:

Plava lucerna (Medicago sativa L.)
Crvena djetelina (Trifolium pratense )
Bijela djetelina (Trifolium repens L)
Smiljkita roškasta (Lotus corniculatus)

Slama

Slama - mora biti čista i zdrava, sadrži puno suhe tvari i vlakana. Može se davati uz sijeno, no o ukusu kunića je dal će je jesti  ili ne. Postotak vlakana u slami je za nekoliko posto veći nego kod sijena.
Vrste:

 • zobena 
 • prosena 
 • ječmena 
 • pšenična 
 • ražena.

Boja sijena

Kvaliteta sijena NE ovisi o boji. Ako je sušeno na suncu boja sijena će biti žuta. Ako je kraće sušeno pa skladišteno i dosušavano, boja će biti zelenija. To je zbog sastojka karotina, jer se on gubi sušenjem. također se gubi u većoj količini sušenjem na suncu. Sunce ne utjeće na vlakna, pa ni na kvalitetu.

Kako prepoznati dobro sijeno?

Na različitim inozemnim stranicama piše kako je kvalitetno sijeno zeleno. To nije potpuno točno, jer smo naveli da kvaliteta ne ovisi o boji. Lijepše sijeno nije i nužno kvalitetnije. Kvaliteta se mjeri u funkcionalnosti (koncentraciji vlakana kao najvažnije tvari u sijenu), skladištenju (NE smrdljivo i vlažno sijeno), te se ne smije lako lomiti. Kunići će radije jesti zelenije sijeno ili sijeno druge (treće) košnje - otave. Takva sijena imaju veći postotak bjelančevina i manji postotak vlakana, jer su trave koje se kose mlađe. Pretpostavlja se da otave imaju i veću koncentraciju šećera nego sijeno (prva košnja), pa su time privlačnije kunićima.

Korištena literatura: http://www.agr.hr/cro/nastava/bs/moduli/doc/ag1035_kompendijum.pdf

Autor: Antonela Ž.

Imate li pitanja ili riješenja, nova saznanja ili vlastito iskustvo? U naslovu e-maila navedite naslov ili URL teme i kontaktirajte autora !