TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Karantena u Utočištu

Vezani članci:

Dvorište za kuniće ..

kunić leži u hladu
kućica kunića
sitna ograda
žica električnog pastira

Edukacija Utočište kunića Karantena

Što je karantena i čemu služi?

Karantena je poseban kavez u sklopu našeg Utočišta otvorenog tipa.

Karantena ima površinu od 30m2 i nalazi se na jugoistočnom djelu livade.

U njoj obitavaju:

  • kunići koji su novodošli te još nisu naučeni na život na ograđenoj livadi. Stoga se moraju naučiti biti oprezni, prije nego ih pustimo iz maksimalno osigurane karantene među ostale kuniće na livadu i šumu površine 10 000 m2.
  • kunići koji su tek došli, te nekoliko tjedana ili mjeseci ostaju odvojeni od starosjedioca radi eventualnih bolesti. Pritom promatramo njihovo zdravstveno stanje a ujedno ih i privikavamo na hranu koju će od sada jesti - sijeno i travu.
  • kunići koji su nedavno kastrirani te treba proći period od 2 mjeseca odvojenosti od ženki
  • kunići koje liječimo

Veći dio godine karantena je zapravo prazna, no kada ima stanovnike, tada ih je najčešće mnogo. Ako bi se i dogodilo da je samo jedan kunić u njoj, te ako je moguće, k njemu stavljamo još jednog kunića sa kojima se slaže dobro, kako bi imao društvo i ne bi bio sam.

Nastambe

U karanteni se nalazi velika drvena kućica sa 4 prostorije koja je postavljena na klocne. Kunići se ipak najradije zadržavaju ispod nje, gdje su si dodatno prokopali rupe u zemlji te se ondje najradije sakrivaju od vrućina i padalina.

Ondje se nalazi i sjenik, tj bale sijena naslagane na palete, i pokrivene ceradom. Kunići u balama sijena nalaze i dodatno prokopavaju tunele, te se tokom dana rado zadržavaju u njima ili ispod samih paleta, gdje su također prokopali / produbili tupe u zemlji.

U karanteni nalazi se i jedna manja drvena kućica koja je u sklopu sjenika (slika desno).

Dio karantene sastavljaju i 2 tzv. kotilice koje se inače koriste kod uzgoja kunića, no nama služe kao manji kavezi na povišenome, u kojima može biti više kunića, a koji su pod nekom terapijom lijekovima. Ondje ih držima nekoliko dana i tjedana dok svakodnevno moraju dobivati lijekove. U njima se nalaze isključivo ako je nužno (kunić treba mirovati, ili kako bi se smanjio stres koji bi proživljavao kada bismo ga svakodnevno hvatali radi davanja lijeka).

Sigurnost karantene

Kako se nalazi uz samu ogradu tj jedan njegov dio dotiče šumu, tako je karantena maximalo osigurana na idući način:

  • glavna ograda je ukopana u zemlju, sa sa šumske strane čak i djelom zabetonitana. Time se onemogućuje prodor predatora kopanjem ispod ograde, ili bijeg kunića
  • cijeli kavez je do visine od 1,80 obložen dodatnom, sitnom žicom promjera okna 2 cm, jer bi se u suprotnom vrlo lako mogla privući predatorska životinja Mala Lasica (lat. M. nivalis ) koja može biti iznimno opasna. Također, sitna žica onemogućuje da veća životinja umetne šape u okna i popne se preko ograde. (slika desno)
  • dodatna zaštita je tzv.mreža protiv ptica, koja je stavljena na ogradu pokraj kućice kako kunići ne bi preko kućice preskočili ogradu (slika skroz dolje).
  • na vrhu ograde ipak se nalazi električni pastir - tzv. uređaj - čuvar stoke. On svojim impulsima visokog napona putem žice pastira , šalje struju koja je dovoljno jaka da otjera i veću životinju koja bi se približila kunićima u karanteni. Ujedno i čovjeka. Žica pastira nalazi se max.5 cm od ograde kojom je obložen kavez, kako se nijedna životinja ne bi mogla provući između pastira i ograde. (slika desno-niže)
  • nad cijelom karantenom je raprostrt konop koji tvori mrežu, kako bi se onemogućio napad zračnih predatora - ptica grabljivica, koje bi u suprotnom napadale kuniće koji se još ne znaju paziti i to tek trebaju naučiti.

Među kuniće u karanteni stavljamo 1-2 starosjedioca, koji prenose oprezno ponašanje na novodošle kuniće. Novodošli kunići kopiraju oprezno ponašanje i tokom par tjedana već je vidljiv napredak.

Puštanje kunića iz karantene

Novodošli kunići spremni su na puštanje u cijelo Utočište tek kada dosegnu maksimum opreznosti koje su u stanju razviti, što od kunića do kunića jako varira.

Kunići se puštaju na način da im se otvore vrata te oni sami biraju kada će izići van, te ta vrata ostaju otvorena još tjednima, budući se kunići iz karantene još dugo vraćaju u nju, budući je od cijele livade najbolje poznaju, u njoj su bili dugo, te se ondje osjećaju najsigurnije.

Dolasci kunića

Kunići nam dolaze iz različitih razloga, ali daleko najčešće zbog toga što su bili namjenjeni uzgoju za prehranu ljudi. Detalji su dostupni na uvjetima udomljavanja.

Zahvala

Karantena je dodatno osigurana 8.kolovoza 2009. zahvaljujući volonterima, a građevinski materijal i električni pastir nabavljeni su zahvaljujući donatorima! Životinjice sa slika naši su štićenici o kojima brinemo.

 

U karanteni:

kunić kunići karantena

kunić kopa kunić kunić leži

mreža protiv ptica mreža protiv ptica

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte autora i navedite naslov/URL teme.