TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Davanje injekcije kuniću + video

Edukacija Utočište kunića Bolesti i zdravlje Davanje injekcije kuniću

Uvod

Cijepljenje kunića provodi se samo i isključivo po nalogu veterinara. Nema potrebe da se cijepi osim ako je bolestan.

Moguće je da dođete u situaciju kada vaš kunić treba dulju terapiju cjepivom, primjerice antibiotika. Tada će vam dobro doći da vas netko može usmjeriti kako dati pikicu svom kuniću, ili divljem zecu koji je kod vas prije dolaska u TarraLand na podivljavanje za prirodu.

Veterinar vam može prezentirati uživo kako da to izvedete, a kako biste kunića riješili stresa svakodnevnog odlaska veterinaru, možda se odlučite  da ga sami cjepite. Na ovom djelu web sitea možete vidjeti kratake filmiće o davanju injekcije kuniću, snimljene u Utočištu.

Korišten je sterilan pribor.

Morate paziti koju iglu ćete koristiti jer je kunićja koža debela.

Ovi video zapisi nisu snimljeni pod nadzorom stručno osposobljene osobe (veterinara) niti ga je stručno osposobljena osoba izvela, no može dati smjernice na koji način pokušati dati pikicu uhatoj životinjici te na što obratiti pozornost.

Postupak

Cjepivo se daje kuniću pod kožu, na leđnom djelu tijela  (vidljivo na snimci) tj "ispod ramena".
Nemirnijem kuniću potrebno je poklopiti oči da se umiri i ne odskoči tokom davanja injekcije. Budući najvjerovatnije nemate iskustva, neka budu prisutne dvije osobe.

Postupak opisan za dešnjake: cjepivo se daje na način da se lijevom rukom primi što više(!) kože ispod vrata na području ramena kunića, tako da se koža odigne i stvori džep između kože i tijela. Kod manjih kunića dovoljno je primiti kožu sa 3 prsta, kod većih nije loše šakom obuhvatiti kožu (na snimci se nalazi način davanja injekcije većem kuniću). Dok pridržavamo kožu, igla ulazi ispod sredine "džepa" gotovo paralelno, no lagano prema tijelu kunića, pri čemu pazimo:

  • da ne upiknemo tijelo kunića ispod kože. Detaljnije: Iglom niste išli "paralelno" sa tijelom već previše okomito i uboli kunića u mišić. Kunić će se tada trznuti i može nastati prolazni hematom. 
  • da ne probijemo kožu ponovno s druge strane (pri čemu vrh igle ponovno izlazi iz tijela). Detaljnije: Iglom ste probušili kožu na drugoj strani te zapravo uštrcali lijek kroz obje strane kunićeve kože dok ste ju pridržavali. To možete provjeriti tako što ćete prstima isprobati da li je kuniću dlaka mokra na onom djelu tijela na kojem je primio cjepivo.

Tek kada iglu izvučemo, smijemo pustiti kožu kojom smo stvorili džep.

Tada dobro provjerite prstima da li je kuniću dlaka mokra na onom djelu tijela na kojem je primio cjepivo. Ako je, znači da nije primio cijelo ili dio cjepiva. Tada postupak ne ponavljajte prije konzultacije sa veterinarom! Kontaktirajte ga i detaljno mu opišite koji lijek kunić MOŽDA nije zaprmio, ali postoji mogućnost da je manji ili veći dio ipak uspješno uštrcan.

Video zapisi

1.) Primjer davanja lijeka kuniću pod kožu na pravilan način:

.....................................................

2.) Primjer davanja lijeka kuniću pod kožu, pri čemu je vidljiv mali zastoj jer je kunićja koža debela:

......................................................

3.) Primjer davanja injekcije kuniću pri čemu je vrh igle slučajno lagano dotakao mišić kunića, pri čemu se kunić trznuo.

.....................................................

Kunićica sa snimke uistinu je morala biti liječena, a video zapis prikazuje 3 različita, slučajno i uzastopno nastala, načina cjepljenja (vakcinacije).
Jednako kako na zapisu postoje 3 različite varijacije, tako se vama može dogoditi i 4. i 5., jer rijetko možete na isti način i savršeno uspješno cijepiti kunića, pogotovo ako za to niste posebno obrazovani (veterinar), tako neka vas ne smeta pokoji početnički "neuspjeh".

Nemojte se bojati da će vam se nešto od navedenoga dogoditi. Bitno je da kunić u točno propisanoj dozi dobije svoj lijek pod kožu.

Dodatne napomene:

Normalno je da se kuniću koža "stegne" ako je uplašen, pa je tada teže uhvatiti dovoljno kože za stvaranje džepa.
Ne trebate se slijepo pridržavati svega napisanog. S vremenom ćete naći način koji vama i vašem kuniću najbolje odgovara.