TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva

Ciljevi Utočišta TarraLand

 

 • trajno udomljavanje kunića spašenih od sigurne smrti pod određenim uvjetima*
 • edukacija nalaznika o pravilnoj prehrani beba divljih zečeva
 • edukacija o ponašanju kunića i divljih zečeva u prirodi i poluprirodi (dvorišta)
 • pomoć u udomljavanju kunića (pružanje mogućnosti oglašavanja)
 • suradnja sa ustanovama koje uspješno provode projekte za spašavanje kunića i divljih zečeva
 • edukacija i dokazivanje o nepotrebnom uzgoju divljih zečeva  te sukladno tome spriječavanje farmskih uzgoja divljih zečeva
 • zalaganje za samoobnavljanje prirode bez potrebe farmskih uzgoja divljih zečeva, edukacija o pojmu "održivog razvoja" za divlje zečeve
 • organiziranje i usklađivanje većeg broja utočišta za kuniće i po potrebi za zečeve, te pružanje potpore
 • stalnim novim projektima poboljšati uvjete držanja, mogućnost liječenja, prehrane i preživljavanja kunića i divljih zečeva u HR: izrada i prezentacija projekata kojim se spašavaju kunići i divlji zečevi
 • suradnja s udrugom Utočišta kunića i divljih zečeva "Mrkvica" - preko volontera, sakupljanjem sredstava (hrane i druge pomoći) za djelovanje i potporu našim kunićima i zečevima
 • edukacija o razlikama između kunića i divljeg zeca
 • izrada ostalih članaka, organizirati ili sudjelovati u organizaciji projekata namjenjene dobrobiti svim ostalim životinjama
 • podrška nalaznicima divljih zečeva; podrška vlasnicima kunića; te mnogo više...