Prijava novog člana Udruge/obnova članstva

Prijava novog člana Udruge/obnova članstva

Fizičke osobe
Obrazac se ispunjuje ako prvi put postajete članom, te ako obnavljate članstvo u ovoj godini.
Polja označena sa zvijezdicom * su obavezna kako biste primili člansku iskaznicu.
Prema Zakonu o udrugama NN 74/14 popis članova mora sadržavati Vaše ime, datum rođenja i OIB, a adresa nam treba da Vam možemo poslati člansku iskaznicu. :)