Prijava novog člana Udruge/obnova članstva

Prijava novog člana Udruge/obnova članstva

Fizičke osobe
Obrazac ispunjavate ako prvi put postajete našim članom ili želite ažurirati svoje podatke (zbog promjene adrese i sl.)
Polja označena sa zvjezdicom * su obavezna kako biste primili člansku iskaznicu.
Prema Zakonu o udrugama NN 74/14 popis članova mora sadržavati Vaše ime, datum rođenja i OIB, a adresa nam treba da Vam možemo poslati člansku iskaznicu. :)