Prijava za sudjelovanje na štandu

Prijava za sudjelovanje na štandu

za prezentaciju rada Udruge te prikupljanje donacija (sredstava) prodajom artikala, početkom 10.mjeseca 2010.